Stavbna dediščina

Sočasno z rudarsko dejavnostjo se je mesto razvijalo tudi družbeno, z vsemi potrebnimi šolskimi in kulturnimi ustanovami, ki so domačinom dajale možnosti izobrazbe in kulturnega udejstvovanja. Okolje pa je ljudem narekovalo način gradnje hiš in način življenja. Ohranjene so predvsem stavbe, nosilke teh aktivnosti v časih intenzivnega rudarjenja.

Najpomembnejše med njimi so:

- Naravoslovna šola

- Ljudska šola

- Scopolijeva hiša "Švica"

- Rudarska hiša, Bazoviška 4

- Gozdarska šola

- Kendov dvorec

- Šturmajce, Kanomlja

- Domačija Škratovše, Vojsko

- Domačija Gorenji Vrsnik 21

- Hiša Ledine 20 (Pr'Jureč) in muzejska zbirka kmečkega orodja in opreme

- Kašča na domačiji Pri Možinatu v Zavratcu

- Pečniški malni v Peklenski grapi

 

 Naravoslovna šola

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Zgradba, ki je gostila naravoslovno šolo v Idriji je bila zgrajena iz občinskega fonda leta 1903 v klasicističnem stilu. Danes je tam idrijska srednja šola oz. gimnazija, ki se imenuje po Juriju Vegi, slavnemu slovenskemu matematiku. Leta 2008 je bila v celoti prenovljena. 

Naravoslovna šola. Danes je tu Gimnazija Jurija Vege  Ljudska šola danes gosti Čipkarsko šolo in Mednarodni center idrijske čipke

 

Ljudska šola

Status: Kulturna dediščina

Monumentalno poslopje ljudske šole je bilo dograjeno leta 1876. Stavba je še danes ponos mesta in nudi zavetje različnim kulturnim institucijam, uveljavljeni Čipkarski šoli in Mednarodnemu centru  idrijske čipke.

Scopolijeva hiša "Švica"

Status: Spomenik lokalnega pomena 

V tej stavbi je deloval znameniti naravoslovec Joannes Antonius Scopoli, prvi rudniški zdravnik v Idriji (1754-1769). Na stavbi je spominska plošča v spomin na njegovo delo ter na njegovo dopisovanje z znamenitim švedskim znanstvenikom in princepsom botanicorum mundi, Carlom von Linnejem.

Rudarska hiša, Bazoviška 4 

Status: Spomenik državnega pomena  

Hiša je bila zgrajena ob koncu 18. stoletja in kasneje prenovljena  v 19. stoletju. Imaa visok zatrep, tri nadstropja, pritličje in mansardo. Narejena je večina iz lesa z izjemo kamn itega pritličja. Zgradbo obkrožajo zelenjavni vrtovi. Govori nam zgodbo o življenju idrijskih rudarjev.

Gozdarska šola

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Večja etažna stavba s portalom z letnico 1856.  Je ena izmed štirih gozdarskih šol, ustanovljenih za časa Avstroogrske monarhije. Šola je delovala med 1892-1909.

Kendov dvorec

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Korenine Kendove domačije segajo v leto 1377, ko so prvi posestniki že gospodarili na kmetiji nad dolino Idrijce.  Danes je to mogočno poslopje obnovljeno in oživljeno v duhu starih časov in deluje kot hotel. V območju dvorca stojita še poslikana zidana kašča (avtor F. Kobal)   in kozolec toplar.

Šturmajce, Kanomlja          

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Samotno domačijo premožnega kmeta je sestavljalo osem objektov. Danes sojijo hiša, zidana kašča (klet), hlev in kozolec. Hiša ima izjemno ohranjeno notranjostjo, zelo pomembne so stenske poslikave - freske na hiši z letnico 1802.

Notranjost Šturmajc

Domačija Škratovše, Vojsko

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Velika samotna domačija iz 19. stol., na kamnitih portalih letnici1859 in 1874. Hiša z dobro ohranjeno notranjščino je v zatrepu dvonadstropna in ima značilno strmo streho, ki je bila prvotno krita s skodlami. Ob hiši prostoren križno obokan hlev z loki na dveh vrstah kamnitih stebrov.

Domačija Gorenji Vrsnik 21

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Domačija škofjeloško-cerkljanskega stavbnega tipa premožnejših kmetov iz 18. in 19. stol., ki obsega monumentalen nadstropen hlev, toplar, večjo cisterno za vodo in hišo z izjemno ohranjeno notranjščino.

Hiša Ledine 20 (Pr Jureč) in muzejska zbirka kmečkega orodja in opreme

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Večja enonadstropna hiša pravokotnega tlorisa s strmo dvokapnico. Na južni in zahodni fasadi sledovi poslikav. V notranjosti ohranjena tradicionalna zasnova z obokano kletjo, vežo in črno kuhinjo. Na severni fasadi poslikana niša z leseno plastiko. Dragocena zbirka v Ledinah Pr´  Jureč. Okoli 300 drobnih in velikih starinskih predmetov velike etnološke vrednosti.

Kašča na domačiji pri Možinatu v Zavratcu

Status: Spomenik državnega pomena 

Nadstropna in podkletena kašča s strmo dvokapno streho krito s slamo. Kamnit, pravokotno zaključen portal nosi letnico 1687. Obnovljena zunanjost s freskami na fasadi in notranjost s črno kuhinjo, lončeno pečjo v izbi ter inventarjem v posameznih prostorih.

Pečniški malni v Peklenski grapi

Status:/ 

Iz Pečnika vodi strmo navzdol steza do opuščenih mlinov, deloma že podrtih »Pečniških malnov« v Peklenski grapi, ki so bili prvič omenjeni v loškem urbarju 1318. leta. Ohranjenih je več zgradb.

Vreme

PON
TOR
SRE

/ °C

/ °C

/ °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija