Aplikacija TeachOUT

TeachOut – je vsestranska izobraževalna aplikacija za poučevanje naravoslovja v naravi, ki je nastala na podlagi analiz nacionalnih načrtov, potreb učiteljev in učencev v okviru projekta ESTEAM.

TeachOUT je naravoslovna igra na prostem - poučna igra, zasnovana za rabo na sistemih Android in iOS. Aplikacija je razvita kot orodje za izboljšanje poučevanja, ki skupaj s sistemom CMS omogoča učiteljem, da izdelajo in objavijo zunanje igrice o znanosti, ki jih bodo njihovi učenci igrali na pametnih telefonih, pri tem pa se pri pouku ali na ekskurzijah učili in zabavali. Učiteljem omogoča, da oblikujejo svoje naloge, dodajajo številne multisenzorične vsebine (vse od lova na zaklade, vprašalnika, opazovanja, poslušanja, snemanja filmov do proučevanja zemljevidov) in razširijo običajno delo v razredu v učilnico v naravi.

Komu je aplikacija namenjena?

Uporabljajo jo lahko učitelji ali kdorkoli, zaposlen na področju izobraževanja, in učenci.

Učitelji (ali kdorkoli, zaposlen na področju izobraževanja) lahko v sistemu CMS postavijo GPS lokacije in vnesejo uvodne opise z določenimi izzivi. Pri tem lahko upoštevajo različne stile poučevanja ter poučevanje in učenje preko vseh čutil. Po preizkusu lahko ustvarjalci igrice svojo zunanjo igrico o znanosti objavijo v aplikaciji TeachOUT.

Učenci nato objavljeno igro naložijo na svoje naprave in sledijo navodilom v igri, ki jih usmerjajo k preddoločenim lokacijam, kjer jim bo aplikacija podala informacije o lokaciji, kakor jih je vnesel ustvarjalec igre, skupaj z različnimi izzivi, vezanimi na lokacijo. To učencem omogoča izkušanje praktičnega učenja, pri katerem so samostojni in se veliko gibajo na svežem zraku.

 

Ustvarite svojo prvo naravoslovno igro na prostem!

Preprosto je.

Sledite tem trem preprostim korakom:

Prvi korak:

Poglejte, v katero regijo sodi vaša država!

1. regija: JUŽNA Evropa

Italija, Slovenija, Švica, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Bolgarija, Albanija, Grčija, Malta, Ciper

2. regija: JUGOZAHODNA Evropa

Portugalska, Španija, Francija, Andora

3. regija: SEVERNA Evropa

Norveška, Švedska, Finska, Irska, Velika Britanija, Estonija, Litva, Latvija, Danska, Ferski otoki, Grendlandija in Islandija

4. regija: OSREDNJA Evropa

Nemčija, Poljska, Češka, Madžarska, Romunija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Slovaška, Rusija, Ukrajina, Belorusija

 

Drugi korak:

Pošljite e-sporočilo ustreznemu geoparku.

Za vpis in podporo skrbijo trije geoparki, partnerji v projektu ESTEAM:

 

Če ste učitelj iz 1. ali 4. regije:

Kontakt: Idrija UNESCO Global Geopark

E-naslov: info@geopark-idrija.si

Telefon: +386 5 3734076

Spletna stran: www.geopark-idrija.siwww.visit-idrija.si


Če ste učitelj iz 2. regije:

Kontakt: Naturtejo UNESCO Global Geopark

E- naslov: pergunta@geonaturescola.com

Telefon: +351 272320176

Spletna stran: www.naturtejo.com

 

Če ste učitelj iz 3. regije:

Kontakt: Magma UNESCO Global Geopark

E- naslov: cathrine@magmageopark.com

Telefon: +47 51 22 55 05

 

V e-sporočilu, prosimo, vključite:

 • dokaz, da ste učitelj na šoli, v geoparku ali na drugi izobraževalni ustanovi,
 • na kateri šoli, v geoparku ali drugi izobraževalni ustanovi delate, in
 • nekaj informacij o tem, kako bi orodje želeli uporabljati pri izobraževanju.

 

​Tretji korak:

Osebje geoparka bo preverilo poslane podatke in vam poslalo e-sporočilo z dodatnimi informacijami o tem, kako nadaljevati z ustvarjanjem svoje prve zunanje igrice o znanosti.

 

Oglejte si, kako preprosto ustvarite svojo prvo zunanjo igrico o znanosti: TeachOUT vodič.  

 

Zakaj izobraževalna aplikacija?

V UNESCO Globalnem Geoparku Idrija, smo se za tovrsten projekt odločili zaradi našega poslanstva na področju izobraževanja.

Ena izmed osnovnih nalog globalnih geoparkov UNESCO je namreč priprava in implementacija izobraževalnih vsebin in programov ter sodelovanje s šolami in drugimi izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami. Dejavnosti geoparkov so zlasti zaščita, ohranjanje in izobraževanje o naravi in kulturi ter naravni in kulturni dediščini. V listini Mreže geoparkov Evrope je zapisano:

''Evropski geopark mora tudi podpirati izobraževanje o okolju, usposabljanje in razvoj znanstvenega raziskovanja v različnih disciplinah geoznanosti, izboljševanje naravnega okolja in politike trajnostnega razvoja.''

Drug razlog pa je bil, da se danes tehnologija hitro razvija in otroci ne poznajo sveta brez pametnih telefonov, interneta in enostavnega dostopa do digitalnega sveta. To je izziv za šole in učitelje. Pogosto se zgodi, da učenci učijo učitelje o novi tehnologiji in zato učitelji dvomijo vase, ko je potrebno uporabiti tehnologijo kot didaktični pripomoček pri poučevanju.

Iz teh dveh razlogov smo se v okviru projekta ESTEAM povezali z drugimi evropskimi geoparki z že vzpostavljeno povezavo z izobraževalnimi ustanovami. Sodelujoči partnerji smo se že ob pripravi projekta posvetili možnostim na področju implementacije izobraževalnih programov za osnovnošolske učence. Ob prejšnjem delu in raziskovanju smo se pogosto srečevali s težavo motivacije učencev in izvedljivostjo programov v naravi v osnovnih šolah. Dejstvo je, da je čas delovnih listov mimo in da se sodobnim digitalnim tehnologijam ne da izogniti. Iz teh izkušenj je med partnerji rasla želja, da bi pomagali rešiti te težave, ter učiteljem in učencem ponudili priložnost rabe zanimivega, sodobnega in interaktivnega učnega orodja. Želeli smo jim ponuditi učno orodje, ki bi bilo deloma implementirano v naravi pod milim nebom.

Ob preučevanju sodobnih metod poučevanja, smo ugotovili, da te združujejo značilnosti različnih načinov poučevanja:

• Učenje v naravi – terensko delo - Učenci v naravi opazujejo, izvajajo eksperimente, zapisujejo meritve, razvrščajo podatke ipd. S tem razvijajo svoj potencial in se zavedajo narave, razvijajo občutek odgovornosti do narave in vrstnikov ter iniciativnost pri iskanju rešitev v nepredvidljivih situacijah, pa tudi veščine opazovanja, eksperimentiranja ipd.

• Delo v laboratoriju - Spodbuja razvoj znanstvene metode kot oblike reševanja problemov. Pri učencih spodbuja natančnost, sistematičnost, opazovanje ipd. Primerno je za spoznavanje novih konceptov, razvoj veščin in oblikovanje stališč.

• Upravljanje s sredstvi, analiza in diskusija - Ta metoda pomaga učencem razumeti kompleksna razmerja, oblikovati lastna stališča in sprejemati samostojne odločitve. Pri tej metodi si učenci izmenjujejo ideje, se pogovarjajo o rezultatih eksperimentov ali načrtujejo nove dejavnosti. Diskusija poteka po navodilih učitelja, do nje lahko pride spontano. Skupinska diskusija razvija sposobnost vodenja in kritičnega mišljenja ter občutka za skupinsko delo in je kot taka primerna za spreminjanje pogledov skozi demokratični dialog.

• Igranje vlog - Učenci se poistovetijo z ljudmi ali predmeti in odigrajo situacijo, ki jo raziskujejo. To jim omogoča, da razvijejo različne potenciale, vodi do novih uvidov in razvija veščine ter iniciativnost.

Pri izbiri kateregakoli od štirih osnovnih načinov poučevanja mora učitelj razmisliti o dejavnosti učenca na poti do zastavljenega cilja. Področje znanosti (z vsemi podkategorijami) je treba poučevati v neposredni povezavi z virom znanja, tj. z naravo, ki je najboljša učilnica, a obenem tudi najbolj nepredvidljiva in spremenljiva. Na zgoraj omenjenih štirih metodah poučevanja je bila zasnovana tudi naša aplikacija TeachOUT. Prav zato smo prepričani, da uporaba aplikacije pri poučevanju prinaša številne koristi:

● Aplikacija je orodje za učenje o naravi v naravi in učencem omogoča, da se samostojno odločajo pri reševanju nalog, navadi jih na opazovanje okolja in odgovorno ravnanje.

● Ko učenci delajo v skupinah, jim omogoča, da se pri skupnih odločitvah sporazumevajo in sodelujejo z vrstniki. Navaja jih na skupinsko delo, ki je podlaga za razvoj znanosti v prihodnosti.

● Aplikacija povezuje delo v naravi z delom z delom s sredstvi in učencem omogoča, da najdejo ustrezne odgovore s pomočjo virov, dostopnih preko aplikacije.

● S pomočjo aplikacije učence učimo praktične rabe sodobne tehnologije pri učenju vedno veljavnih zakonov narave.

● Pri delu v naravi se obnese tudi metoda igranja vlog, saj aplikacija omogoča snemanje, posnetek pa je pozneje mogoče analizirati, s čimer se lahko naučimo novih dejstev.

● Z uporabo aplikacije razvijamo sposobnost uporabe mobilnih telefonov in tablic v izobraževalnem kontekstu. S tem povezujemo sodobno tehnologijo s poučevanjem in otrokom omogočamo, da razmišljajo o potencialnih pomanjkljivostih in prihodnjih izboljšavah.

● Aplikacija nam omogoča, da združujemo prednosti dela v naravi z napredkom na področju digitalizacije.

Tako kot otroci raziskujejo, kar jih zanima, tudi učitelji stalno iščejo najučinkovitejše metode za doseganje kakovostnega znanja in veščin. Aplikacija TeachOUT je eden od korakov na poti stalnega spreminjanja in izboljševanja poučevanja.

Želimo si, da bi jo učitelji in učenci uporabljali pri poučevanju in pri učenju. Evalvacijsko testiranje kaže, da je raba mobilne aplikacije TeachOUT vabljiva tako učencem kot učiteljem.

Seveda so nekateri tudi zaskrbljeni, vendar njihove skrbi prvenstveno izhajajo iz nevednosti in strahu pred novostmi. Digitalne tehnologije so tu in ne moremo se jim izogniti. Prepričani smo, da moramo storiti korak bližje rabi teh sodobnih tehnologij, predvsem pa se moramo naučiti, kako jih uporabljati. Učencem moramo ponujati kakovostne vsebine in kakovostne izkušnje, da bo njihovo učenje karseda zanimivo in da bo spodbujalo njihovo radovednost.

Vsi, ki delamo z izobraževalnimi ustanovami, imamo pomembno dolžnost: naučiti se moramo kritičnega razmišljanja o spletnih vsebinah in ločevanja kakovostnih izobraževalnih in neizobraževalnih orodij (aplikacij) od slabih. Prav zato smo pripravili izobraževalno aplikacijo, ki temelji na obsežnih raziskavah in pripravah, zajema digitalna orodja, ki so otrokom blizu, združuje poučno z zabavnim, poučevanje pa popelje na teren.

Močno upamo, da smo vas prepričali, da smo naredili dobro in kakovostno orodje učenja ter da se boste odločili narediti korak naprej in tudi sami izdelali svojo igro v aplikaciji TeachOUT, ki se bo dogajala v vašem domačem okolju.

Na splošno o projektu ESTEAM in njegovih rezultatih

Projekt ESTEAM je sofinanciral program Evropske unije Erasmus+. Koordinator projekta je bil UNESCO Globalni Geopark Idrija – Zavod za turizem Idrija (prej Center za idrijsko dediščino), ki je v projektu sodeloval še s sedmimi partnerji: UNESCO globalnima geoparkoma Naturtejo iz Portugalske in Magma iz Norveške, osnovnimi šolami iz Slovenije, Portugalske in Norveške, Univerzo v Ljubljani in računalniškim podjetjem iz Islandije.

Projekt je bil zasnovan na spoznanjih, da učni načrti ter proces učenja postajo vedno bolj hitri in zahtevni, tradicionalni način poučevanja se izgublja, moderni in zabavni načini poučevanja z modernimi tehnologijami vključeni v proces učenja pa so dandanes zelo iskani. Projekt ESTEAM je s svojimi rezultati prispeval k lažjemu in bolj zanimivemu poučevanju naravoslovnih vsebin v osnovnih šolah z oblikovanjem treh intelektualnih rezultatov.

Glavni namen projekta je bil izboljšati kvaliteto poučevanja naravoslovja v šolskem sistemu z uporabo  zanimivih, inovativnih metod, ki združujejo interaktivno učenje z aktivnostmi na terenu. Na podlagi analiz nacionalnih učnih načrtov, potreb učiteljev in učencev so se v projektu pripravili naravoslovni učni programi. Iz teh programov pa je bila izdelana mobilna aplikacija, ki se lahko uporabi pri poučevanju naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah.

V projektu je bila izvedena analiza učnih načrtov in potreb učiteljev in učencev, s katero smo ugotovili, kakšne so potrebe obojih pri poučevanju in učenju naravoslovnih vsebin in te ugotovitve upoštevali pri razvoju mobilne aplikacije. V zaključni fazi projekta smo izdelali še vodič Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije, ki smo jo razvili v ESTEAM projektu.

 

Specifični cilji projekta

 • raziskava nacionalnih učnih načrtov v državah, vključenih v projekt  s seznamom predlaganih programov in orodij za načrtovanje šolskih ur
 • oblikovanje učinkovite vsebine in metodologije za poučevanje znanosti  v sodelovanju z učitelji, strokovnjaki s področja znanosti, interpretacije naravne dediščine in s strokovnjaki na področju IKT
 • razvoj poučevanja s pomočjo mobilne aplikacije  
 • oblikovanje Vodnika za učitelje pri poučevanju naravoslovja- povečanje pogostosti in učinkovitosti uporabe IKT tehnologij pri poučevanju znanosti
 • povečanje ravni digitalne pismenosti za učitelje in učence
 • povečanje ravni znanja in uporabe tujih jezikov za učitelje in učence

V okviru projekta so bile izvedene številne aktivnosti:P

 1. Projektno vodenje
 2. Zagotavljanje kakovosti
 3. Razširjanje informacij in promocija rezultatov ter aktivnosti
 4. Raziskave nacionalnih šolskih načrtov s smernicami
 5. Razvoj metod poučevanja: mobilno učenje
 6. Priprava vodiča Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije, ki jo bomo razvili v ESTEAM projektu
 7. Projektni sestanki
 8. Predstavitev ESTEAM intelektualnih rezultatov in njihova uporaba v poučevanju / učnem procesu
 9. Kratkoročni trening- dogodek za vse udeležence

Ciljne skupine:

 • učenci
 • učitelji naravoslovja
 • bodoči učitelji naravoslovja
 • profesorji didaktike na fakultetah
 • učenci v starosti od 12 do 15 let
 • osebje UNESCO globalnih geoparkov
 • zaposleni v izobraževalnih ustanovah

 

O REZULTATIH PROJEKTA 

V projektu ESTEAM (Enhancement of School TEAching Methods by linking between schools, experts and geoparks in the combination with outdoor activities and ICT technologies – Izboljšanje metod poučevanja s povezovanjem šol, strokovnjakov in geoparkov v kombinaciji z dejavnostmi na prostem in IKT-tehnologijami) so bili predvideni trije glavni rezultati:

Rezultat 1 – Raziskava o nacionalnih učnih načrtih za poučevanje naravoslovja na Portugalskem, na Norveškem in v Sloveniji, 

Rezultat 2 – Razvoj metodologije poučevanja: mobilna platforma za poučevanje in uporabniško izkušnjo TeachOUT,

Rezultat 3 – Vodič za učitelje naravoslovnih predmetov – Postopni vodič po metodologiji ESTEAM.

Dejavnosti za pripravo Rezultata 1 so se odvijale v treh UNESCO-vih globalnih geoparkih v treh državah, ki sodelujejo v projektu (Slovenija, Portugalska in Norveška), zajemale pa so spletni vprašalnik za učence, učitelje in bodoče učitelje naravoslovnih predmetov ter intervjuje z učitelji v živo. Raziskava nacionalnih učnih načrtov pri naravoslovnih predmetih v sodelujočih državah se je osredotočala na naslednje predmete: naravoslovje, biologija, geologija, fizika, kemija in geografija. Število predmetov in porazdelitev naravoslovnih vsebin na predmete sta bila odvisna od države. Spletni vprašalnik je rešilo 792 posameznikov, z učitelji pa so bili v vsakem geoparku izvedeni 4 intervjuji v živo. Vse ugotovitve o učnih ciljih, trenutnih veščinah in kompetencah izobraževalnih metod na področju naravoslovja, mnenjih učencev o metodah poučevanja naravoslovja in njihovih predlogih za izboljšave so bile predstavljene v e-knjigi z naslovom »Research of National curricula in natural science teaching in Portugal, Norway in Slovenia – Results of analyse with guidelines« (Raziskava nacionalnih učnih načrtov za poučevanje naravoslovja na Portugalskem, Norveškem in v Sloveniji – Rezultati analize s smernicami). E-knjiga je bila dokončana aprila 2017 in je na voljo na spletni strani projekta ESTEAM (www.esteamproject.eu/intellectual-outputs).

 

Ugotovitve analize iz Rezultata 1 so bile podlaga za zasnovo in razvoj gradiva za mobilno platformo (Rezultat 2 v projektu ESTEAM – Razvoj metodologije poučevanja: mobilna platforma za poučevanje in uporabniško izkušnjo TeachOUT). Projektni partnerji so vsebino za mobilno aplikacijo razvili v okviru treh tem: 1 – Vpliv človeka na Zemljo; 2 – Ekosistemi; 3 – Geologija. Teme so bile izbrane tudi glede na prioritete učiteljev in učencev v vseh treh državah.

Končni izdelek dejavnosti iz Rezultata 2 je bila aplikacija po imenu TeachOUT – Outdoor Science Game (TeachOUT – Naravoslovna igra na prostem). Gre za celostno izobraževalno aplikacijo za poučevanje naravoslovnih vsebin.

Z aplikacijo TeachOUT lahko učitelji oblikujejo naloge in jim dodajo različne multisenzorične vsebine (od lova na zaklad, vprašalnikov, opazovanja, poslušanja, snemanja in proučevanja zemljevidov) ter na ta način razširijo običajno delo v učilnici na učenje v naravi. Učenci se tako lahko spoznavajo z naravo v naravi in se učijo, kako sprejemati samostojne odločitve, opazovati svet okrog sebe, se do okolja vesti odgovorno, komunicirati s sošolci, sodelovati v skupini, uporabljati različne vire informacij pri reševanju izzivov, analizirati rešitve ter jih pozneje v učilnici ovrednotiti in upravičiti. Aplikacija spodbuja ustvarjalno mišljenje in rabo sodobnih tehnologij v učnem procesu.

V e-knjigi Development of teaching methodology: mobile teaching/users experience platform TeachOUT smo partnerji predstavili postopek zasnove mobilne aplikacije za poučevanje in učenje naravoslovnih vsebin v osnovnih šolah. Poleg tega so v e-knjigi zbrani tudi rezultati testiranja pripravljenih gradiv za mobilno aplikacijo tako v tiskani kot digitalni obliki. Testiranje je bilo opravljeno, da bi pridobili čim več povratnih informacij o tem, kako se učenci in bodoči učitelji spopadajo z nalogami v aplikaciji TeachOUT (tako v elektronski kot tiskani različici). Zanimalo nas je, ali imajo sodelujoči težave pri razumevanju posameznih nalog, ali bi si pri reševanju nalog želeli pomoči (namigov), ali želijo pri posamezni nalogi nemudoma prejeti povratno informacijo, ali želijo na koncu igre videti rezultate drugih skupin, ali je bilo reševanje nalog težavno in ali jim je učenje v naravi všeč. Testiranje je pokazalo, da učenci nimajo večjih težav pri iskanju določenih točk v naravi, da jim je neposredna povratna informacija všeč, da je njihovo poznavanje snovi boljše in da so bili za učenje bolj motivirani. Zelo jim je všeč učenje v naravi. Testiranje je pokazalo nekaj zanimivih ugotovitev in uporabnih predlogov za izboljšave in nadgradnjo.

Z dokumentom »Razvoj ESTEAM učne metodologije« pa smo želeli projektni partnerji končnim uporabnikom predstaviti mobilno aplikacijo, deliti svoje izkušnje z razvojem metodologije, ki združuje učenje v učilnici in na prostem s sodobnimi IKT-tehnologijami, ter uporabnikom predstaviti orodja, ki so jih pri tem uporabljali. Ta e-knjiga je objavljena na spletu (www.esteamproject.eu/intellectual-outputs). 

Prejšnji dejavnosti - e-knjigi sta služili kot osnova za pripravo dokumenta Rezultat 3, e-knjige z naslovom »Vodič za učenje naravoslovnih znanosti v naravi – Metodologija ESTEAM, TeachOUT – Naravoslovna igra na prostem«. Pričujoče besedilo je bilo pripravljeno za učitelje, ki želijo v učilnici skupaj z učenci uporabljati aplikacijo TeachOUT. Tako kot prva dva rezultata je tudi Rezultat 3 objavljen na spletu (www.esteamproject.eu/intellectual-outputs).

 

Rezultat 1 - Raziskava nacionalnih učnih načrtov s smernicami

V raziskavi nacionalnih učnih načrtov s smernicami so predstavljene ugotovitve o učnih ciljih, aktualnih znanjih in sposobnostih izobraževalnih metod pri poučevanju naravoslovja, mnenja učencev o metodah poučevanja naravoslovja in predlogi za izboljšave. Na podlagi analize smo predstavili osnovne smernice, ki predstavljajo temelj za oblikovanje učnega gradiva (in mobilne platforme). To omogoča učiteljem, da pridobijo nova znanja o načrtovanju učnih ur na področju naravoslovja, ki temeljijo na zadnjih inovativnih praksah.

Cilj te aktivnosti je bil zagotoviti kakovostne izhodiščne podatke, ki pomagajo razumeti značilnosti učnega načrta pri poučevanju naravoslovja in so osnova za visoko kakovostno izobraževanje. Pomagali so tudi določiti učne vsebine in metodologije ter pokazali aktualne potrebe in potrebe v prihodnosti pri poučevanju in učenju naravoslovnih vsebin. Dokument je pomagal tudi pri prepoznavanju dobrih praks.

 

Rezultat 2 - Razvoj metod poučevanja: učenje z mobilno aplikacijo - Priprava vsebine za mobilne platforme in metode učenja v naravi

V drugem delu projekta smo razvili inovativno metodo (metodologija poučevanja, orodje z možnostjo izkustvenega učenja). Ta povezuje nacionalne cilje učnega načrta pri poučevanju naravoslovja z razvojem mobilne platforme (IKT) v kombinaciji z aktivnostmi na prostem. Osnova za razvoj inovativne metodologije v projektu ESTEAM je bila raziskava in dokument v aktivnosti Rezultata 1.

Naš cilj je bil zagotoviti različne inovativne, kakovostne, optimizirane naravne metode poučevanja naravoslovja in uvajanje novih orodij za učitelje in zaposlene v UNESCO globalnih geoparkih.

Pri delu smo se osredotočili na pedagoške pristope do učencev, didaktiko in moderno tehnologijo z dejavnostmi na prostem, igrami, vajami, s poudarkom na naravoslovju, še posebno na geologiji. Vsi ti elementi so bili locirani na določenem kraju oz. tematskih poteh v treh sodelujočih geoparkih v projektu.

Uporabniki lahko mobilno aplikacijo uporabljajo na terenu, kjer z učenjem, opazovanjem, sodelovanjem in dialogom rešujejo naloge ter dobijo podatke, ki jih lahko nato lahko preverjajo in primerjajo z drugimi območji po Evropi.

Rezultat 3 - Priprava vodiča Korak za korakom za uporabo mobilne aplikacije in učne metodologije ESTEAM

V končni fazi projekta, ob zaključku aktivnosti za Rezultat 1 in med razvijanjem Rezultata 2, smo pripravili "Priročnik za učitelje pri poučevanju naravoslovja" za učitelje naravoslovja in študente (bodoče učitelje), zaposlene v izobraževalnih ustanovah ter za osebje UNESCO Globalnih Geoparkov. Pripravili smo kakovosten vodič, ki je tematsko, poučno in praktično usmerjen, korak za korakom, z veliko primeri.

Glavni namen tega priročnika je predstaviti inovativno orodje, povečati digitalno pismenost učiteljev ter učitelje naravoslovja seznaniti s sodobnimi oblikami dela v pedagogiki (metodologija). Poleg tega končni dokument služi za povečanje trajanja in uporabnosti rezultatov projekta in hkrati igra pomembno vlogo pri razširjanju rezultatov projekta. Priročnik bo pripomogel k izboljšanju znanj in spretnosti pri poučevanju naravoslovja. 

Vreme

PON
TOR
SRE

/ °C

/ °C

/ °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija