Razpis 2019

Na Zavodu za turizem Idrija tudi v letošnjem letu nadaljujemo z razvojem kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA – IDRIJA IZBRANO (v nadaljevanju KBZ IDRIJA IZBRANO).

 

Certifikat odličnosti IDRIJA IZBRANO pridobijo izdelki in storitve, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti, vključujejo lokalno pridelane surovine in pripovedujejo o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi, ki živijo na območju UNESCO Globalnega Geoparka Idrija. 

 

Glavni namen kolektivne blagovne znamke je:

 - povezati v blagovno verigo ponudnike različnih storitev v destinaciji

 - ustvariti dodano vrednost lokalnim produktom,

 - ponuditi kakovostno storitev in težiti k splošnemu dvigu kakovosti proizvodov in     storitev

 - povečati prepoznavanje visoke kakovosti pri potrošnikih,

 - okrepiti sodelovanje Geoparka z lokalnimi ponudniki in tudi sodelovanje med     ponudniki,

 - izboljšati vidnost in prepoznavnost lokalnih produktov z območja Geoparka Idrija.

 

V nadaljevanju objavljamo RAZPIS ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE ZNAKA KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE GEOPARK IDRIJA - IDRIJA IZBRANO.

 

Znak KBZ IDRIJA IZBRANO se uporablja za označevanje kakovosti na območju GEOPARKA IDRIJA za naslednje kategorije:

•             rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja

•             pridelke in prehranske izdelke

•             jedi in pijače postrežene na gostinski način

•             prireditve

•             turistične programe in doživetja

 

V primeru ponudnikov izdelkov, ki ne izpolnjujejo pogoja registracije znotraj Geoparka Idrija, so pa registrirani v Sloveniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke, če so ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Idrija in izpolnjujejo ostala določila krovnega pravilnika KBZ IDRIJA IZBRANO.

 

Ocenjevanje, pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano in vse aktivnosti, ki so vključene v osnovni paket, so za prijavitelje v letošnjem brezplačne.

 

Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah bodo naslednji:

 

Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja

Rok za oddajo prijave: 10. 10. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

 • izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič),
 • podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,
 • izpolnjen obrazec  za prijavo rokodelskih izdelkov  ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja.

 Datum ocenjevanja: 7. 11. 2019

 

Pridelki in prehranski izdelki

Rok za oddajo prijave: 10. 10. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

 • izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič),
 • podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,
 • izpolnjen obrazec  za prijavo pridelkov in prehranskih izdelkov.

Datum ocenjevanja: 7. 11. 2019

 

Jedi in pijače postrežene na gostinski način

Rok za oddajo prijave: 10. 10. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

 • izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič),
 • podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,
 • izpolnjen obrazec za prijavo jedi in pijač postreženih na gostinski način.

Datum ocenjevanja: 7. 11. 2019

 

Prireditve

Rok za oddajo prijave: 15 dni pred predvidenim datumom prireditve

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

 • izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič),
 • podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,
 • izpolnjen za obrazec prijavo prireditev.

Datum ocenjevanja: na dan prireditve

 

Turistični programi in doživetja

Rok za oddajo prijave: 16. 9. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

 • izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič),
 • podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,
 • izpolnjen obrazec za prijavo turističnih programov in doživetij.

Datum ocenjevanja: po predhodnem dogovoru s prijaviteljem

 

Več informacij in vso razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Geoparka Idrija, pod zavihkom »Idrija izbrano«, »Razpis 2019« ali na sedežu Zavoda za turizem Idrija, Mestni trg 2, kjer je tudi možnost vpogleda v pravilnike in podpravilnike za posamezne kategorije produktov. Za usmeritve pri razvoju produktov in pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije se lahko obrnete na e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si, masa.cibej@geopark-idrija.si  ali na tel. št 05 37 34 071 (Urška), 05 37 34 074 (Maša).

 

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo, do zgoraj navedenih rokov za oddajo prijave, pošljite po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (pripis: za razpis) ali jo osebno dostavite na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2.


Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnjih povezavah.

Vreme

PON
TOR
SRE

/ °C

/ °C

/ °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija